Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Συμπληρωματικες οδηγίες για τη διδακτέα ύλη των μαθηματικών Γ λυκείου κατεύθυνσης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011 – 2012. 

1. Οι τύποι $ (ημx)' = συνx $ (σελ. 224) και $ ( συνx)' = -ημx $ (σελ. 225) να δοθούν χωρίς απόδειξη.

2. Στο εισαγωγικό κείμενο (σελ. 233) της παρουσίασης της έννοιας της παραγώγου σύνθετης συνάρτησης, η συνάρτηση $ y = ημ2x $ να αντικατασταθεί από μια άλλη, για παράδειγμα την $ y = (ln2x) $

$(ln2x)' = (ln2 + lnx)'= (ln2)' + (lnx)' = 0 +1/x = 1/x$ .

3. Από τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη εξαιρούνται οι Ασκήσεις του σχολικού βιβλίου που αναφέρονται σε τύπους τριγωνομετρικών αριθμών αθροίσματος γωνιών, διαφοράς γωνιών και διπλάσιας γωνίας. *
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ζωντανή" Συνομιλία: Εδώ μπορείτε να γράψετε τα σχόλια - παρατηρήσεις σας.