Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Η άσκηση της Ημέρας, Β γυμνασίου

Έστω δύο ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο Ο και με διαμέτρους ΑΒ, ΕΔ. Αν ΑΓ=8, ΒΓ=6 και ΒΔ=3, να υπολογίσετε:

Α) Τις ακτίνες των δύο κύκλων.

Β) Τα μήκη των δύο κύκλων.

Γ) Τα εμβαδά των δύο κύκλων.

Δ) Την περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.

Ε) Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.

ΣΤ) Τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών Α και Β. Τι παρατηρείτε;

Ζ) Το εμβαδόν της γαλάζιας επιφάνειας.

H) Το μήκος της διαδρομής "ΕΑΓΒΔΕ".

*
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ζωντανή" Συνομιλία: Εδώ μπορείτε να γράψετε τα σχόλια - παρατηρήσεις σας.