Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Παζάρι βιβλίου 2014


Το παλαιοπωλείο σας ενημερώνει ότι το βιβλιοπωλείο Ιανός (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) οργανώνει παζάρι βιβλίου, έως το τέλος του μήνα με πιθανή παράταση. Νομίζω αξίζει το κόπο να το επισκεφτείτε διότι έχει πάρα πολλά σχολικά βοηθήματα σε πολύ χαμηλές τιμές της τάξεως των 1-4 ευρώ. Πιστεύω αφορά όλους μας και κυρίως μαθητές όπου έχουν οικονομική στενότητα. Υπάρχουν βοηθήματα σε όλες τις τάξεις δημοτικού - γυμνασίου και λυκείου ακόμα και Τ.Ε.Ε τόσο Μαθηματικών όσο και των περισσοτέρων μαθημάτων όπως Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Ιστορία και πολλά άλλα. Τα περισσότερα σε εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, παλιότερων αλλά και νεότερων χρονολογιών. Τονίζω ότι το παλαιοπωλείο δεν έχει καμία σχέση και κανένα όφελος από το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο. Η ανάρτηση δεν έχει διαφημιστικό σκοπό απλά να ενημερώσει κυρίως μαθητές μας που έχουν πραγματικά ανάγκη και πιστεύω τέτοιες ενέργειες έχουμε υποχρέωση να τις προβάλλουμε. 
*
Blog Widget by LinkWithin

"Ζωντανή" Συνομιλία: Εδώ μπορείτε να γράψετε τα σχόλια - παρατηρήσεις σας.