Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Γνωρίζετε τον ταυ;
Το «π»

Η μαθηματική σταθερά π είναι ένας πραγματικός αριθμός που μπορεί να οριστεί ως ο λόγος του μήκους της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του. Ο συμβολισμός προέρχεται από το αρχικό γράμμα «π» της λέξης «περιφέρεια», και έχει καθιερωθεί διεθνώς, ενώ στο λατινικό αλφάβητο συμβολίζεται ως Pi. Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού «π» είναι άπειρα και για αυτό καθιερώθηκε να χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο που ακολουθούν το 3 δηλαδή, το 3,14.
 


Το «τ» 

Στα μαθηματικά,  (τ) είναι μια σταθερά που έχει προταθεί από τους Bob Palais, Peter Harremoes, Hermann Laurent, Fred Hoyle,  Michael Hartl, και άλλους, ως αντικαταστάτη της σταθεράς π. Ο αριθμός τ ορίζεται ως ο λόγος της περιμέτρου ενός κύκλου προς την ακτίνα του, ενώ το π ως ο λόγος της περιμέτρου προς τη διάμετρο. Κύριος λόγος για αυτή την αντικατάσταση, είναι ότι οι κύκλοι ορίζονται από την ακτίνα παρά από τη διάμετρο τους. Επίσης για πρακτικούς λόγους στις μαθηματικές πράξεις προτείνετε να αντικατασταθεί η σταθερά από τη διπλάσια τιμή της. Η τιμή τ = , ισούται περίπου με 6,28.Πηγή, περισσότερες πληροφορίες για τους αριθμούς π, τ, Αριθμός π, Αριθμός τ.


Το παλαιοπωλείο σας παρουσιάζει δυο πολύ όμορφες μουσικές συνθέσεις, που φανερώνουν τη διαφορά μεταξύ των δύο "μάλλον" αντιπάλων πι και ταυ!

Καλή ακρόαση!


*
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου