Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Μαθηματικά και μαθητές

Το παλαιοπωλείο σας προσφέρει μια εργασία σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη στάση των μαθητών στα Μαθηματικά. Ευχαριστώ θερμά τον Δάσκαλο Αντώνη Κυριακόπουλο για την προσφορά του. Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε από τον ίδιο στο συνέδριο της Ε.Μ.Ε στη καλαμάτα.

*
Blog Widget by LinkWithin