Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Παράγωγοι συναρτήσεων. Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Έχετε απορίες στις παραγώγους συναρτήσεων; Μια ακόμα "διαχρονική" συλλογή  με τίτλο "Παράγωγοι. Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή" από το συνάδελφο μαθηματικό Νίκο Ιωσηφίδη.

*
Blog Widget by LinkWithin