Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Διαγωνίσματα Άλγεβρας Β & Μαθηματικών Κατεύθυνσης Γ

Το παλαιοπωλείο σας παρουσιάζει δύο ακόμα διαγωνίσματα από το συνάδελφο Αλεξανδρόπουλο Νίκο. Ένα στην άλγεβρα Β λυκείου στα πρώτα τρία κεφάλαια (συστήματα - συναρτήσεις - τριγωνομετρία) και ένα για τη κατεύθυνση Γ λυκείου στους μιγαδικούς - συναρτήσεις - πεπερασμένα όρια.

Άλγεβρα Β λυκείου


Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ λυκείουΚαλή ενασχόληση

Πηγή:
Διαγώνισμα Άλγεβρας mathematica.gr
Διαγώνισμα Ανάλυσης mathematica.gr*
Blog Widget by LinkWithin